Povezave

petek, 9. marec 2012

Edukacija in/ali manipulacija (3) Danes in jutri?


Ključno vprašanje vsake družbe bi moralo biti: Kako doseči  v povprečju čim bolj visoko izobraženo družbo, s čim bolj širokim, kritičnim pogledom nase in na svet? In znotraj tega: kako zadovoljiti vse strokovne potrebe za zadovoljivo delovanje in razvoj vseh gospodarskih sektorjev družbe? In še: kako ovrednotiti  znanje kot vrednoto?
Izobraževalni sistem, zgrajen na takih temeljih, bi namreč bistveno lahko prispeval k stopnji razvitosti družbe.
Pa temu, žal, pri nas ni tako. Zatakne se že pri temelju samem!
V  tranziciji nastajajoča »elita« si je na poti v lastniški kapitalizem, poleg materialnih, prisvojila tudi izobraževalno in s tem tudi intelektualno lastnino. V strahu za lastno, ekskluzivistično eksistenco in pod masko neoliberalnega demokratičnega kapitalizma, ji vse bolj uspeva odtujevati sicer ustavno pravico do znanja, veliki večini eliti nekompatibilnih. V državi je reformirala izobraževalni sistem tako, da ji proizvaja poslušno, nerazgledano čredo ovac. Sama pa se izobražuje v tujini.
Vladajoča elita, ne zavedajoča se kratkoročnosti takega sistema in s tem svoje kratkovidnosti, je z dosedanjimi reformami izobraževanja na vseh ravneh, že skoraj dosegla zastavljene cilje.
In kako naprej?
Vsekakor so , če želimo trend obrniti navzgor, potrebne temeljne, organizacijske in predvsem vsebinske spremembe. Zdaj je napočil (morda zadnji) čas za kaj takega. Sicer se v prihodnosti našemu narodu in državi  kaj slabo piše!