Povezave

četrtek, 6. avgust 2020

ZAPOJMO SKUPAJ: Tri planikeTri planike /G.Strniša, G.Kovačič/

Rastejo v strmi gori
bele planike tri.
Zanje vedo le orli,
rosa umiva jih.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj.
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.

Prvo prinesem mami,
stara ji dlan drhti.
Drugo sestrici mladi,
jutri se omoži.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj.
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.

Tretjo prinesem zate,
čuvaj mi jo skrbno,
naj te spominja name,
če me kdaj več ne bo.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj.
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.