Povezave

petek, 22. november 2013

ENERGETSKI MONOPOLISTI (TUDI DRŽAVNI) KUJEJO VISOKE DOBIČKE NA RAČUN PREVARE DAVKOPLAČEVALCEV!


Geografska lega naše države nam, poleg čudovitih štirih letnih časov, narekuje tudi visoke stroške bivanja. Ogrevanje stavb v zimskem času in hlajenje poleti, pomenita visoko postavko odhodkov v naših proračunih. Tako zasebnih, kot javnih.

Na zasebnem nivoju, v skladu z načeli dobrega gospodarjenja, poskušamo vse mogoče načine, da bi spravili te stroške na minimum: z izolacijo stavb, novimi okni, izbiro najcenejših energentov, nadzorom nad porabo…!
Skrbi pa prešibko zavedanje, da se za nas s tem zgodba sploh še ne zaključi!
Poleg zasebnih stavb obstoja tudi ogromno število javnih objektov: šole, vrtci, občinske zgradbe, športni objekti, objekti javne uprave…
In tudi vzdrževanje teh zgradb posredno financiramo davkoplačevalci, s plačevanjem davkov in prispevkov v državne in občinske proračune! Tudi ogrevanje in hlajenje prostorov v njih!
Se sploh kdaj vprašamo, če se s temi objekti ravna ravno tako gospodarno, kot z našimi zasebnimi? Gre namreč za naša sredstva, ki bi se z dobrim gospodarjenjem lahko še kako koristno porabila! Ali vsaj privarčevala…
Priznajmo: večinoma smo do tega problema povsem brezbrižni in slepo zaupamo trenutnim upravljalcem javnega premoženja.
Napaka!
Vpogled v problematiko upravljanja javnih zgradb namreč razkriva, da se tudi na tem področju dogajajo, najmanj sumljive, če ne celo kriminalne reči!

Poglejmo primer:

Poročilo o prihranku pri porabi plina v OŠ …in športni dvorani:
Primerjava dnevne porabe delovni dan: razlika 14 dni:
1.      Dnevna poraba plina 700 m³, predvsem zaradi neustrezne nastavitve grelnih naprav. Naprave so delovale neprekinjeno tudi v nočnem času. Po vzpostavitvi nadzora so naprave nastavili tako, da v nočnem času niso delovale. Tudi poraba plina podnevi se je bistveno zmanjšala. Razlika je očitna.
2.      Tudi če upoštevamo razliko v zunanji temperaturi, na podlagi podrobne analize ugotovimo, da dnevna poraba plina od takrat še nikoli ni prekoračila 400 m³. Prihranek med najvišjo zabeleženo porabo pred vzpostavitvijo nadzora in najvišjo porabo po vzpostavitvi nadzora je več kot 40%!

Primerjava dnevne porabe v nedeljo, razlika 1 teden:
Tukaj je seveda prihranek pri porabi še mnogo večji:
1.      Poraba 12.2. : 445,7 m³
2.      Po vzpostavitvi nadzora poraba pade za skoraj 90%! 19.2.: 56,6 m³
Če upoštevamo vse vikende, praznike in počitnice v času kurilne sezone (vikend 48 dni, počitnice 15 dni, skupaj: 63 dni ali 2 meseca!
1.      Poraba po prvem vzorcu:   445,7 x 30 = 13.371 x 2 = 26.742 m³ x 0,5 = 13.371 €
2.      Poraba po vzpostavitvi nadzora:  56,6x30x2=                3.396 m³x 0,5 =    1.698 €
3.      Razlika:  pomeni prihranek na letni ravni:                                                     11.698€ !!!!!!

Primerjava tedenske porabe: razlika 14 dni…

Primerjava mesečne porabe: februar : december 2012
10.202 x 0 ,5  =  5.101,00 €
 3.946 x 0,5    =  1.973,00 
Razlika:            - 3.128,00 
Če upoštevamo 6 kurilnih mesecev letno in prihranek 3.128 €, dobimo kar 18.768 € na letnem nivoju! Prihranek gre samo na račun zmanjšanja porabe v nočnem času, vikendih, praznikih in počitnicah! Prepričan sem, da bi bil prihranek lahko še večji, če bi se uvedlo pravilno energetsko upravljanje, ki ga omogoča nadzor sistema!
Zgornji prihranek je bil pridobljen s pomočjo nadzora, ki ga napravi samo ena naprava za nadzor!
Podobna zgodba se nadaljuje v poletje, le energent se menja. Električna energija za hlajenje prostorov zamenja plin za ogrevanje. Stroški porabe električne energije se povečajo za 300%! Hlajenje prostorov se izvaja tudi, ko ni nobene potrebe: med počitnicami, podnevi in ponoči!


ODGOVORNOST:
Krivde za malomarno ravnanje z javnimi sredstvi pa ne gre pripisati le negospodarnosti in nestrokovnosti osebja.
Občina kot lastnik, je s podpisom pogodbe (vzpostavitev kogeneracije) zaupala upravljanje in popoln nadzor nad ogrevalnim sistemom-ne boste verjeli-DISTRIBUTERJU! Državnemu monopolnemu podjetju za dobo 12 let! Seveda le-ta poskuša imeti pipico čim dlje in čim bolj do konca odprto…Kdo vse ima kakšno korist od tega, je seveda zadeva, ki bi jo v pravni državi morali raziskati organi pregona…Gre namreč za kriminalno dejanje…!
Podobno se najbrž dogaja tudi v drugih javnih objektih. In teh je ogromno. In ravno zato tudi NIHČE! od trenutnih upravljalcev javnega premoženja, ne želi imeti vzpostavljenega tovrstnega nadzora nad porabo energentov! Kljub energetskim načrtom, svetovalcem, potrebi po varčevanju. Kje je šele gospodarno ravnanje, kakršnega smo vajeni zasebniki…